Khác biệt giữa các bản “Đại Việt sử lược”

(Ngô này là Ngô thời Xuân Thu của TQ (vì cùng Sở "tiếm hiệu" xưng vương), ko phải "Ngô" của Ngô Quyền)
{{reflist}}
==Sách tham khảo==
*Khuyết danh, ''Đại Việt sử lược'' (Nguyễn Gia Tường dịch, [[Nguyễn Khắc Thuần]] hiệu đính). Nhà xuất bản [[Thành phố Hồ Chí Minh]], 1993.
*Khuyết danh, ''Việt sử lược'' ([[Trần Quốc Vượng]] dịch và chú giải). Nhà xuất bản Văn Sử Địa, [[Hà Nội]], 1960.
*Khuyết danh, ''Đại Việt sử lược'' (Nguyễn Gia Tường dịch và chú giải). Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh, 1993.
*[[Ngô Sĩ Liên]], ''[[Đại Việt sử ký toàn thư]]'' (Tập I, bản dịch). Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1983.
*[[Trần Văn Giáp]], ''Tìm hiểu kho sách Hán Nôm''. Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003.
61.882

lần sửa đổi