Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Hugopako/2”

#{{OK}} Đồng ý với các lý do trên. Giữ bạn Hugopako làm ĐPV như trước là ổn. [[Thành viên:Tuanminh01|Tuanminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Tuanminh01|thảo luận]]) 16:41, ngày 26 tháng 11 năm 2018 (UTC)
#{{OK}} Thành viên có những cách ứng xử không phù hợp với cương vị BQV. [[Thành viên:Nguyentrongphu|Nguyentrongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|thảo luận]]) 10:15, ngày 27 tháng 11 năm 2018 (UTC)
#{{OK}} Đồng ý rút quyền BQV nhưng vẫn nên giữ ĐPV. [[Thành viên:Nhatminh01|Nhatminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Nhatminh01|thảo luận]]) 10:28, ngày 27 tháng 11 năm 2018 (UTC)
 
===Không đồng ý===