Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin giáo phận”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| data26 = {{{cocathedral|{{{nhà thờ chính toà cũ|}}}}}}
 
| label27 = Toà giám mục
| label27 = {{#if:{{{patron_title|}}}|{{{patron_title}}}|Thánh bổn mạng}}
| data27 = {{{patrontoà giám mục|}}}
 
| label28 = [[Secular clergy{{#if:{{{patron_title|}}}|{{{patron_title}}}|LinhThánh mụcbổn triều]]mạng}}
| data28 = {{{priestspatron|{{{linh mục|}}}}}}
 
| label29 = Ngôn[[Secular ngữclergy|Linh mục triều]]
| data29 = {{{languagepriests|{{{linh mục|}}}}}}
 
| label30 = LịchLinh mục dòng
| data30 = {{{calendarlinh mục dòng|}}}
 
| label31 = ÂmNgôn nhạcngữ
| data31 = {{{musiclanguage|}}}
 
| label32 = Lịch
| header32 = {{#if:{{{bishop|{{{giám mục|{{{Giám mục|}}}}}}}}}{{{coadjutor|{{{giám mục phó|}}}}}}{{{pope|}}}|{{#if:{{{dissolved|}}}|Lãnh đạo giáo phận|Lãnh đạo giáo phận hiện tại}}}}
| data35data32 = {{{popecalendar|}}}
 
| label33 = NhàÂm thờ mẹnhạc
| data33 = {{{parent_churchmusic|}}}
 
| header32header34 = {{#if:{{{bishop|{{{giám mục|{{{Giám mục|}}}}}}}}}{{{coadjutor|{{{giám mục phó|}}}}}}{{{pope|}}}|{{#if:{{{dissolved|}}}|Lãnh đạo giáo phận|Lãnh đạo giáo phận hiện tại}}}}
| label34 = Quản lý
| data34 = {{{governance|}}}
 
| label35 = GiáoNhà hoàngthờ mẹ
| class35data35 = agent{{{parent_church|}}}
| data35 = {{{pope|}}}
 
| label36 = GiáoQuản trường
| class36data36 = agent{{{governance|}}}
| data36 = {{{patriarch|}}}
 
| label37 = ĐạiGiáo Tổng giám mụchoàng
| class37 = agent
| data37 = {{{major_archbishoppope|}}}
 
| label38 = {{#if:{{{bishop_title|}}}|{{{bishop_title}}}|GiámGiáo mục}}trường
| class38 = agent
| data38 = {{{bishoppatriarch|{{{giám mục|{{{Giám mục|}}}}}}}}}
 
| label39 = Đại Tổng giám mục đô thành
| class39 = agent
| data39 = {{{metro_archbishopmajor_archbishop|}}}
 
| label40 = {{#if:{{{bishop_title|}}}|{{{bishop_title}}}|Giám mục phó}}
| class40 = agent
| data40 = {{{coadjutorbishop|{{{giám mục|{{{Giám phómục|}}}}}}}}}
 
| label41 = [[SuffraganTổng bishop|Giáogiám phậnmục trựcđô thuộc]]thành
| class41 = agent
| data41 = {{ifempty|{{{suffragans|}}}|{{{suffraganmetro_archbishop|}}}}}
 
| label42 = Giám mục phụ táphó
| class42 = agent
| data42 = {{{auxiliary_bishopscoadjutor|{{{giám mục phụ táphó|}}}}}}
 
| label43 = Giám[[Suffragan quảnbishop|Giáo Tôngphận Toàtrực thuộc]]
| class43 = agent
| data43 = {{{apostolic_adminifempty|{{{giám quản Tông Toàsuffragans|}}}|{{{Giám quản Tông Toàsuffragan|}}}}}}}}}
 
| label44 = TổngGiám Đạimục diệnphụ tá
| class44 = agent
| data44 = {{{vicar_generalauxiliary_bishops|{{{giám mục phụ tá|}}}}}}
 
| label45 = ĐạiGiám diệnquản GiámTông mụcToà
| class45 = agent
| data45 = {{{episcopal_vicarapostolic_admin|{{{giám quản Tông Toà|{{{Giám quản Tông Toà|}}}}}}}}}
 
| label46 = Tổng Đại diện tư pháp
| class46 = agent
| data46 = {{{judicial_vicarvicar_general|}}}
 
| label47 = NiênĐại trưởngdiện Giám mục
| class47 = agent
| data47 = {{{deanepiscopal_vicar|}}}
 
| label48 = [[TổngĐại phódiện tế]]{{#if:{{{archdeacons|}}}|s}}tư pháp
| class48 = agent
| data48 = {{ifempty|{{{archdeacons|}}}|{{{archdeaconjudicial_vicar|}}}}}
 
| label49 = NguyênNiên giám mụctrưởng
| class49 = agent
| data49 = {{{emeritus_bishopsdean|{{{giám mục hết nhiệm|{{{nguyên giám mục|}}}}}}}}}
 
| header50label50 = [[Tổng phó tế]]{{#if:{{{map|{{{bản đồarchdeacons|}}}}}}|Bản đồs}}
| class50 = agent
| data50 = {{ifempty|{{{archdeacons|}}}|{{{archdeacon|}}}}}
 
| label51 = Nguyên giám mục
| data51 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{map|{{{bản đồ|}}}}}}|size={{{map_size|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{map_alt|}}}|title={{{map_caption|}}}}}{{#if:{{both|{{{map|{{{bản đồ|}}}}}}|{{{map_caption|}}}}}|<br />{{{map_caption}}}}}
| class51 = agent
| data51 = {{{emeritus_bishops|{{{giám mục hết nhiệm|{{{nguyên giám mục|}}}}}}}}}
 
| header52 = {{#if:{{{websitemap|{{{bản đồ|}}}}}}|TrangBản mạngđồ}}
 
| data53 = {{{website|}}}
| data51data53 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{map|{{{bản đồ|}}}}}}|size={{{map_size|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{map_alt|}}}|title={{{map_caption|}}}}}{{#if:{{both|{{{map|{{{bản đồ|}}}}}}|{{{map_caption|}}}}}|<br />{{{map_caption}}}}}
 
| data53 header54 = {{#if:{{{website|}}}|Trang mạng}}
| data36data55 = {{{patriarchwebsite|}}}
 
| below = {{{footnotes|}}}