Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin giáo phận”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| headerstyle = background-color: #FADA5E;
 
| header1 = {{#if:{{{country|{{{quốc gia|}}}}}}{{{province|{{{giáo tỉnh|{{{trực thuộc|}}}}}}}}}{{{territory|{{{địa giới|}}}}}}{{{metropolitan|}}}{{{headquarters|}}}{{{coordinates|{{{toạ độ|}}}}}}|Vị trí}}
 
| label2 = Quốc gia