Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận/Lưu 49”

#{{OK}} Đồng ý vì tuy đợt phá hoại ồ ạt có chủ ý đã bớt so với trước nhưng lượng bài viết ngày càng nhiều, các BQV và HCV khó theo dõi được hết những spam, sửa đổi linh tinh, sai lệch nhỏ... Tôi cũng cùng quan điểm với một số ý kiến bên trên: nên bàn cụ thể về việc nên chọn trao cho những ai và thông qua cách nào, trong số những người có 500 sửa đổi trở lên (chỉ còn non nửa hoạt động trong số [http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Danh_s%C3%A1ch_th%C3%A0nh_vi%C3%AAn_Wikipedia_theo_s%E1%BB%91_l%E1%BA%A7n_s%E1%BB%ADa_trang 296 người]) mà tôi sẽ nêu thêm ý kiến bên dưới.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 07:53, ngày 1 tháng 6 năm 2011 (UTC)
#{{OK}} Đồng ý vì chúng ta cần thêm người để quản lý các phá hoại. [[Thành viên:Vinhtantran|Tân]] ([[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|thảo luận]]) 15:35, ngày 1 tháng 6 năm 2011 (UTC)
#{{OK}} Hoàn toàn đồng ý. [[Thành viên:Tran Quoc123|Tran Quoc123]] ([[Thảo luận Thành viên:Tran Quoc123|thảo luận]]) 04:21, ngày 6 tháng 6 năm 2011 (UTC)
;Ý kiến
#{{ykk}} Cho hỏi tý là các sửa đổi bị lùi bởi Rollback có xuất hiện trên thay đổi gần đây không? Để tránh việc ai đó lạm dụng mà không ai biết. Cũng như các sửa đổi đó có thể phục hồi bởi các BQV không? Để tránh việc "lỡ" nhấn lộn nút thì gay.[[Thành viên:Tnt1984|Tnt1984]] ([[Thảo luận Thành viên:Tnt1984|thảo luận]]) 06:04, ngày 27 tháng 5 năm 2011 (UTC)
3.006

lần sửa đổi