Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Ngọc Quang”

không có tóm lược sửa đổi
Sáng ngày 14/6/2016, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu Nguyễn Ngọc Quang tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, với 59/60 phiếu bầu, đạt tỷ lệ trên 98%.<ref name=vp>{{chú thích web|title=Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam |url=http://m.vov.vn/nhan-su/ong-nguyen-ngoc-quang-tai-dac-cu-chu-tich-hdnd-tinh-quang-nam-520409.vov |website= Báo điện tử VOV |accessdate=ngày 13 tháng 8 năm 2017|language=vi|date=ngày 14 tháng 6 năm 2016 }}</ref>
 
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Nguyễn Ngọc Quang nghỉ hưu.<ref>{{chú thích web|title=Ông Phan Việt Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam|url=http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Ong-Phan-Viet-Cuong-duoc-bau-lam-Bi-thu-Tinh-uy-Quang-Nam/355976.vgp|website=Báo Chính phủ|accessdate=2019-01-03|date=2019-01-03}}</ref>
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}