Khác biệt giữa các bản “Ta Oy”

Trang mới: “{{Infobox Settlement |name =Ta Oy |settlement_type = Muang (huyện, mường)<!--For Town or Village (Leave blank for the default City)--> …”
(Trang mới: “{{Infobox Settlement |name =Ta Oy |settlement_type = Muang (huyện, mường)<!--For Town or Village (Leave blank for the default City)--> …”)
(Không có sự khác biệt)
516

lần sửa đổi