Khác biệt giữa các bản “Chữ ký”

n
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
==Liên kết ngoài==
{{Wiktionary}}
*[https://www.npr.org/blogs/money/2014/09/08/345820789/why-do-we-sign-for-things-a-rabbi-a-lawyer-and-a-mastercard-exec-explain Why Do We Sign For Things? A Rabbi, A Lawyer And A MasterCard Exec Explain] NPR / Planet Money
*[https://www.youtube.com/watch?v=1Z0ibH1Y4OY What is Signature? Signature of 100 famous people]
 
{{Kiểm soát tính nhất quán}}