Khác biệt giữa các bản “Giả Hủ”

(→‎Hiến kế cho Lý Thôi chiếm Trường An: ko có khác biệt, ko cần dẫn)
Tào Tháo trốn thoát với sự nỗ lực của [[Điển Vi]], viên tướng đã liều mạng hi sinh để ngăn quân Trương Tú truy kích Tào Tháo. Ngoài ra trong trận chiến Uyển Thành này, Tào Tháo còn mất một người con là Tào Ngang và người cháu là Tào An Dân.
 
== Phục vụ [[Tào Tháo]] ==
Năm 199, Viên Thiệu gửi thư cho Trương Tú đề nghị ông ta cùng tham gia chinh phạt Tào Tháo. Trương Tú muốn chấp nhận yêu cầu, tuy nhiên, Giả Hủ khuyên Trương Tú không nên theo Viên Thiệu. Sau đó, qua cân nhắc tình thế, Giả Hủ khuyên Trương Tú đầu hàng Tào Tháo. Giả Hủ sau đó trở thành mưu sĩ cho Tào Tháo và sau đó là Tào Phi.
 
787

lần sửa đổi