Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
|refractive = 2.500 (at 500 nm)
|opticalprop = Singly Refractive
|birefringence = NoneKhông
|dispersion = 0.045
|pleochroism = NoneKhông
|streak = colorless
|gravity = {{val|3.50|0.01}}