Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Cẩm Lan nấu mì nè (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 171.229.193.203
n (Đã lùi lại sửa đổi của Cẩm Lan nấu mì nè (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 171.229.193.203)
Thẻ: Lùi tất cả
{{Bộ Việt Nam
| tên bộ = Bộ GixãGiao hộithông chủVận nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]]tải
| hình =
| ghi chú hình =
| hình bộ trưởng = Nguyễn Văn Thể.jpg
| bộ trưởng = [[Nguyễn Văn Thể]]
| từ = 26 tháng 10 năm 2017
| bổ nhiệm bởi = [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]]
| nhiệm kỳ = 5 năm
| thành lập = {{ngày thành lập và tuổi|1945|8|2}}
| email =
| web = {{URL|www.mt.gov.vn}}
}}
 
'''Bộ Giao thông Vận tải''' là cơ quan của [[Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]], thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về [[giao thông]] vận tải [[đường giao thông|đường bộ]], [[đường ray|đường sắt]], [[đường sông]], [[hàng hải]] và [[hàng không]] trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.mt.gov.vn|tiêu đề=Trang chủ Bộ GTVT}}</ref>
16.536

lần sửa đổi