Thông báo cấmSửa đổi

 
Bạn đã bị cấm sửa đổi trong 24 giờ vì cho thông tin rác vào tran. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện sửa đổi có ích. Nếu bạn tin rằng lần cấm này là không công bằng, bạn có thể chống lại quyết định cấm bằng cách thêm đoạn {{bỏ cấm|lý do=Lý do của bạn ở đây ~~~~}}, nhưng trước tiên bạn nên đọc hướng dẫn chống lại việc cấm. Tuấn Út Thảo luận 11:35, ngày 16 tháng 2 năm 2019 (UTC)