Khác biệt giữa các bản “Hệ tọa độ địa lý”

n
n (Đã lùi lại sửa đổi của HAN DOI113 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Trantrongnhan100YHbot)
Thẻ: Lùi tất cả
 
:::::<math>\frac{\pi}{180^{\circ}}\cos(\phi)M_r,\,\!</math>
trong đó [[Bán kính Trái Đất#Bán kính Trái Đất thuộc Độ kinh|bán kính độ kinh trung bình của Trái Đất]] <math>\scriptstyle{M_r}\,\!</math> xấp xỉ bằng 6.367.449 m. Do sử dụng giá trị bán kính trung bình, công thức này dĩ nhiên không chính xác do [[Hình dáng Trái Đất|độ dẹt của Trái Đất]]. Bạn có thể có được độ rộng thực của một độ kinh độ tại vĩ độ <math>\scriptstyle{\phi}\,\!</math> bằng:
 
::<math>\frac{\pi}{180^{\circ}}\cos(\phi)\sqrt{\frac{a^4\cos(\phi)^2+b^4\sin(\phi)^2}{(a\cos(\phi))^2+(b\sin(\phi))^2}},\,\!</math>