Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Văn Lạng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| tiền nhiệm = [[Y Luyện Niêk Đăm|Y Luyện Niê Kđăm]]
| kế nhiệm = [[Lữ Ngọc Cư]]
| địa hạt = [[Tập tin:Flag of Vietnam.svg|22px]] [[Việt Nam]]
| phó chức vụ =
| phó viên chức =