Khác biệt giữa các bản “Tứ trụ triều đình (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
# Đông các điện Đại học sĩ
 
4 vị quan này đều hàm Chánh nhất phẩm, cao hơn cả [[Thượng thư]] (hàm chánh nhị phẩm, tương đương [[bộ trưởng]] thời nay) và [[Tổng đốc]]. Bình thường, vua chọn 4 viên quan cao cấp này để làm cố vấn và là thành viên [[Viện Cơ mật]] {{fact}}. Khi có biến, 4 viên quan đó ("Tứ trụ triều đình") mặc nhiên trở thành phụ chính đại thần và lập ra ''Hội đồng phụ chính'' {{fact}}. Hội đồng phụ chính là tổ chức cao cấp trong triều đình phong kiến {{fact}}, chỉ hình thành khi vua vắng mặt hoặc còn nhỏ tuổi, để điều hành công việc đất nước.
 
Giúp việc cho 4 Đại học sĩ này là Hiệp biện Đại học sĩ.
12.234

lần sửa đổi