Khác biệt giữa các bản “Tổng công ty Hàng không Việt Nam”

* [http://www.thuvienphapluat.vn/default.aspx?CT=VC&LID=D558008 Quyết định thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam]<br />
* [http://vbqppl.moj.gov.vn/law/vi/1991_to_2000/1995/199505/199505270006 Quyết định số 328/TTg Thành lập Tổng công ty Hàng không Việt Nam]
* [http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2011/01/110118_vietnam_airlines.shtml Vietnam Airlines muốn đua 'cấp khu vực'], BBC 18-1-2011
 
[[Thể loại:Tổng công ty Hàng không Việt Nam| ]]
12.256

lần sửa đổi