Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Independence Day (phim 1996)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Thể loại:Phim quay ở thành phố New York]]
[[Thể loại:Phim thảm hoạ của Mỹ]]
[[Thể loại:Phim tận thế]]
[[Thể loại:Phim tiếng Anh]]
[[Thể loại:Phim năm 1996]]