Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Kenno/Dự án hoặc lưu trữ”

không có tóm lược sửa đổi
{{Thành viên:KennoPhattainguyen23/Bản mẫu/Tab(2)}}
{| width="100%" cellpadding="5" cellspacing="6" style="background:; text-align: justify; border-style:ridge; border-width:4px; border-color:#808080"
| width="55%" valign="top" style="padding: 0; margin:0;" |