Khác biệt giữa các bản “Ceuta”

không có tóm lược sửa đổi
| name = Ceuta
| official_name = <!-- if different from the English name -->
| native_name = {{native name|ber|Sebta}}<br>{{native name|ar|سبتة}}
| native_name_lang = es<!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| other_name =
{{Khu vực hành chính Tây Ban Nha}}
{{Châu Phi}}
{{Vùng lãnh thổ bên ngoài của các nước châu Âu}}
 
{{DEFAULTSORT:Ceuta}}