Khác biệt giữa các bản “Đảng ủy Bộ Công Thương Đảng Cộng sản Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
||
* Bí thư Đảng ủy
* Ủy viênthư Ban Cán sự Đảng
*[[Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương]]
|| ThứBộ trưởng Bộ Công Thương
[[Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14]] '''tỉnh''' [[Quảng Ngãi]]
||
|-
Người dùng vô danh