Khác biệt giữa các bản “Quảng Bình”

n
(Thay tập tin Dong_Hoi_Airport_Expansion_Project.jpg.png bằng tập tin Dong_Hoi_Airport_Expansion_Project.png (được thay thế bởi CommonsDelinker vì lí do: File renamed: Criterion 6 (maintenan)
== Danh nhân ==
{{chính|Danh nhân Quảng Bình}}
 
Bài chi tiết về các chính trị gia, tướng lĩnh, nhà khoa học, tác gia, nghệ sĩ,... sinh ra ở Quảng Bình xin xem ở [[Danh nhân Quảng Bình]].
Một số người Quảng Bình nổi tiếng: [[Dương Văn An]], Lễ Thành hầu [[Nguyễn Hữu Cảnh]], Tổng thống [[Ngô Đình Diệm]], [[Đại tướng]] [[Võ Nguyên Giáp]], [[Trung tướng]] [[Đồng Sĩ Nguyên]], [[Phó đô đốc]] [[Mai Xuân Vĩnh]], [[Trung tướng]] [[Phạm Hồng Thanh]], [[Trung tướng]] [[Nguyễn Hoa Thịnh]], [[Trung tướng]] [[Võ Minh Lương]], [[Trung tướng]] [[Cao Ngọc Oánh]], [[Đại tá]] [[Trần Đình Xu]], Giáo sư [[Trần Thanh Vân (giáo sư)|Trần Thanh Vân]], Giáo sư [[Hoàng Tuệ]], Giáo sư [[Phan Ngọc Minh]], Nhà thơ [[Hàn Mặc Tử]], Nhà văn [[Nguyễn Quang Lập]], Kiến trúc sư [[Võ Trọng Nghĩa]],... Bài chi tiết về các chính trị gia, tướng lĩnh, nhà khoa học, tác gia, nghệ sĩ,... sinh ra ở Quảng Bình xin xem ở [[Danh nhân Quảng Bình]].
{| class= "sortable wikitable"
|+ Một số người Quảng Bình nổi tiếng
! Tên !! Sinh thời !! Hoạt động
|-
| [[Dương Văn An]] || 1514-1591 || Quan [[nhà Mạc]]
|-
| [[Nguyễn Hữu Cảnh]] || 1650-1700 || Lễ Thành hầu, tướng thời chúa [[Nguyễn Phúc Chu]]
|-
| [[Ngô Đình Diệm]] || 1901-1963 || Tổng thống [[Việt Nam Cộng Hòa]] thời kỳ 1955-1963
|-
| [[Võ Nguyên Giáp]] || 1911-2013 || [[Đại tướng]] [[Quân đội Nhân dân Việt Nam|QĐNDVN]]
|-
| [[Hàn Mặc Tử]] || 1912-1940 || Nhà thơ
|-
| [[Trần Đình Xu]] || 1921-1969 || [[Đại tá]] [[Quân đội Nhân dân Việt Nam|QĐNDVN]]
|-
| [[Hoàng Tuệ]] || 1922-1999 || Giáo sư ngôn ngữ học Việt Nam
|-
| [[Đồng Sĩ Nguyên]] || 1923-2019 || [[Trung tướng]] [[Quân đội Nhân dân Việt Nam|QĐNDVN]]
|-
| [[Mai Xuân Vĩnh]] || sinh 1931 || [[Phó đô đốc]] [[Quân đội Nhân dân Việt Nam|QĐNDVN]]
|-
| [[Trần Thanh Vân (giáo sư)|Trần Thanh Vân]] || sinh 1936 || Giáo sư tiến sĩ vật lý [[người Pháp gốc Việt]]
|-
| [[Nguyễn Hoa Thịnh]] || sinh 1940 || [[Trung tướng]] [[Quân đội Nhân dân Việt Nam|QĐNDVN]]
|-
| [[Phạm Hồng Thanh]] || sinh 1946 || [[Trung tướng]] [[Quân đội Nhân dân Việt Nam|QĐNDVN]]
|-
| [[Nguyễn Song Phi]] || sinh 1951 || [[Trung tướng]] [[Quân đội Nhân dân Việt Nam|QĐNDVN]]
|-
| [[Cao Ngọc Oánh]] || sinh 1954 || [[Trung tướng]] [[Công an Nhân dân Việt Nam|CANDVN]]
|-
| [[Nguyễn Quang Lập]] || sinh 1956 || Nhà văn
|-
| [[Võ Minh Lương]] || sinh 1963 || [[Trung tướng]] [[Quân đội Nhân dân Việt Nam|QĐNDVN]]
|-
| [[Võ Trọng Nghĩa]] || sinh 1976 || Kiến trúc sư
|}
 
== Hình ảnh ==