Khác biệt giữa các bản “Kim Giản”

Trang mới: “Kim Giản (chữ hán:金簡; chữ mãn:ᡳᠨᡤᡳᠶᠠᠨ,? -1794), ông là quan lại nhà Thanh dưới thời Càn Long. == Thân thế == Kim Giản x…”
(Trang mới: “Kim Giản (chữ hán:金簡; chữ mãn:ᡳᠨᡤᡳᠶᠠᠨ,? -1794), ông là quan lại nhà Thanh dưới thời Càn Long. == Thân thế == Kim Giản x…”)
(Không có sự khác biệt)
51

lần sửa đổi