Mở trình đơn chính

Nội vụ phủ (內務府, Imperial Household Department), còn gọi là phủ Nội vụ, là cơ quan coi giữ tài sản, vật dụng cho vua và hoàng gia tại nội cung. Thời Nguyễn, Nội vụ phủ coi giữ kho tàng, của công và các hạng vàng ngọc châu báu, tơ lụa trong cung, lo việc thu phát cất trữ các vật cống tiến. Vì vậy, trong Nội vụ phủ có nhiều ty và cục thợ thủ công. Ngoài ra, Nội vụ phủ còn giữ trách nhiệm quản lý và sản xuất các vật dụng cho vua và nội cung dùng.

Biên chếSửa đổi

Nguyên đời Gia long, Nội vụ phủ là cơ quan tên Nội đồ gia (內塗家). Năm Minh Mạng 1 (1820), vua đổi tên thành Nội vụ phủ.

Thời Nguyễn, Nội vụ phủ bao gồm các thuộc viên và kho hàng như sau:[1]

Nội vụ phủ có Tiết thận ty quản lý các cục thợ như may, thêu, nhuộm, dệt, v.v.[1]

Lưu ýSửa đổi

  • Thuộc viên lẫn các quan điều hành Nội vụ phủ không phải là các Thái giám. Cả ba nhóm nhân viên Nội vụ phủ, các Thái giám, và những cung nữ cộng lại để làm hoặc được chỉ định làm trong việc quản lý các việc tư gia, kho tàng, vật dụng cho vua và hoàng gia.
  • Nội vụ phủ tại triều Thanh Trung Quốc là một guồng máy lớn chuyên lo việc quản lý tài sản, kho tàng, cho vua và hoàng gia. Cơ quan này có gần 56 ty và khác với Việt Nam, sử dụng rất nhiều gia nô (包衣, Booi Aha).[2][3]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ a ă Từ điển chức quan Việt Nam, Đỗ Văn Ninh, 2002, trang 476 mục 920. Nội vụ phủ
  2. ^ “Sự ra đời của bao y”. 
  3. ^ “Booi Aha”.