Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phú Thụ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Ông'''Phú Thụ''' được sinh ra vào năm [[Hoàng Thái Cực|Sùng Đức]] thứ 8 (1643), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅). Ông là con trai thứ tư của Túc Vũ Thân vương [[Hào Cách]] - Hoàng trưởng tử của Thanh Thái Tông [[Hoàng Thái Cực]]. Mẹ của ông là Kế Phúc tấn Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị (博爾濟吉特氏).
 
Năm Thuận Trị thứ 5 (1648), phụ thân ông bị đoạt tước và qua đời, ông được [[Đa Nhĩ Cổn]] triệu đến phủ đệ để dạy dỗ và giáo huấn.
 
Năm Thuận Trị thứ 8 (1651), sau khi Đa Nhĩ Cổn qua đời, [[Thuận Trị|Thuận Trị Đế]] nắm lại thực quyền đã giải tội cho huynh trưởng Hào Cách, phục hiệu cho Hào Cách làm '''Túc Thân vương''' (肅王), còn cho lập bia khen ngợi. Sau đó ông được thế tập tước vị của phụ thân mình, tức '''Túc Thân vương''' đời thứ 2, song được Thuận Trị Đế sửa lại phong hào từ "'''Túc'''" (肅) thành "'''Hiển'''" (显).
 
Năm [[Khang Hi]] thứ 8 (1669), ông qua đời, được ban thụy "'''Khác'''" (慤), nên thụy hiệu đầy đủ của ông là '''Hiển Khác Thân vương''' (显慤亲王).
Người dùng vô danh