Khác biệt giữa các bản “Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|-
|17
|'''[[Nguyễn Hồng Thái]]'''<br>(1969-)
|2019- nay
(1969-)
|[[Thiếu tướng]] (2016)<br>[[Trung tướng]] (2020)
|2019- nay
|[[Thiếu tướng]] (2016)<br>[[Trung tướng]] (2020)
|
|
|Nguyên Tư lệnh [[Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội]]
|}