Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh”

không có tóm lược sửa đổi
(→‎đầu: chưa có cuộc thảo luận nào thông qua 'quy định' này, nội dung còn nhiều phần chưa dịch)
====TL1. Thể loại trống hoặc không cần thiết====
 
=== Chuyển hướng ===
{{Anchor|R1|r1}}
;R1. Chuyển hướng đến các trang không tồn tại.
: Khi một trang chuyển hướng đến một trang không tồn tại.
{{Anchor|R2|r2}}
;R2. Chuyển hướng từ không gian tên này sang không gian tên khác.
: Nếu một trang nằm trong [[Trợ giúp:Không gian tên|không gian tên]] chuyển hướng đến một trang nằm trong một không gian tên khác.
{{Anclar|R3|r3}}
;R3. Tự động chuyển hướng mà không cần thiết.
: Tự động chuyển hướng là kết quả của việc chuyển từ một trang có lỗi trong tiêu đề. Nếu đó là một dấu ngã, hoặc một lỗi rất thường xuyên, thì tùy thuộc vào thủ thư để bỏ nó, vì nó có thể hữu ích.
{{Anchor|R4|r4}}
;R4. Chuyển hướng không chính xác hoặc không cần thiết.
: Đối với việc hiển nhiên sai hoặc không cung cấp bất kỳ lợi ích.
===Trang thành viên===
====TV1. Thành viên yêu cầu xóa====