Khác biệt giữa các bản “Học viện Nông nghiệp Việt Nam”

* Huân chương Độc lập hạng nhất (năm 1996);
 
* Huân chương Lao động hạng nhất của CHĐCNCHDCND Lào (năm 2000);
 
*Bộ GD và ĐT khen thưởng và tặng cờ Trường tiên tiến xuất sắc (năm học 1999 – 2000, 2002 –2003); 02 Bằng khen về đào tạo (năm 1997, 1998), 06 Bằng khen về NCKH (từ năm 2001 - 2005);
363

lần sửa đổi