Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Seasonal Greetings”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{| style="background-color: #fdffe7; border: 4px solid #FFD700;"
|rowspan="2" style="vertical-align: middle; padding: 2px;" | [[File:Wikipedia Happy New Year.png|211px]]
|style="font-size: large; padding: 2px 2px 0 2px; height: 1.5em;" | '''Chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2018{{safesubst:<noinclude />#expr:{{safesubst:<noinclude />CURRENTYEAR}}+1}} tốt lành!!!'''
|-
|style="vertical-align: middle; padding: 3px;" |