Khác biệt giữa các bản “Tuyến số 4B (Tuyến Tân Sơn Nhất)”

Trang mới: “{{Infobox rail line|box_width=200px|name=Tuyến Tân Sơn Nhất<br>Tuyến số 4B: Gia Định - Lăng Cha Cả|native_name=|color=013220|logo={{large|{{RouteB…”
(Trang mới: “{{Infobox rail line|box_width=200px|name=Tuyến Tân Sơn Nhất<br>Tuyến số 4B: Gia Định - Lăng Cha Cả|native_name=|color=013220|logo={{large|{{RouteB…”)
(Không có sự khác biệt)
430

lần sửa đổi