Khác biệt giữa các bản “Đảo Sinh Tồn”

→‎Liên kết ngoài: Bài này viết về đảo, vì vậy gỡ bản mẫu đơn vị hành chính ra
(→‎Liên kết ngoài: Bài này viết về đảo, vì vậy gỡ bản mẫu đơn vị hành chính ra)
{{coor uppermost|lat=9.8833333|lon=114.3166667}}
 
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Trường Sa}}
{{Quần đảo Trường Sa}}
 
Người dùng vô danh