Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Phattainguyen23/Nháp của tôi/Papa Don't Preach”

Trang mới: “"'''Papa Don't Preach'''" là bài hát của ca sĩ người Mỹ Madonna nằm trong album phòng thu thứ ba của cô ''True Blue (alb…”
(Trang mới: “"'''Papa Don't Preach'''" là bài hát của ca sĩ người Mỹ Madonna nằm trong album phòng thu thứ ba của cô ''True Blue (alb…”)
(Không có sự khác biệt)