Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Xã (Việt Nam)”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Tổng số xã của 22 huyện trên là 756 xã, chiếm hơn 9% số xã tại các huyện trên cả nước.
 
Xã có diện tích lớn nhất cả nước hiện nay là xã [[Krông Na]] (huyện [[Buôn Đôn]], [[Đắk Lắk]]) với 1.113,79 km<sup>2</sup>², tương đương với diện tích của thị xã [[Ninh Hòa]], thị xã có diện tích lớn nhất tại Việt Nam.
 
Trước năm 2013, xã có diện tích lớn nhất là xã [[Mô Rai]] (huyện [[Sa Thầy]], [[Kon Tum]]). Toàn bộ huyện [[Ia H'Drai]], tỉnh Kon Tum hiện nay khi đó là một phần xã Mô Rai.
 
==Xã của Việt Nam Cộng hòa==
Người dùng vô danh