Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tương ưng Bộ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{Nhiều vấn đề|
{{Chú thích trong bài|13 tháng 12 năm 2019}}
{{Wiki hóa}}
{{Cần biên tập}}
}}
{{Kinh điển Phật giáo}}
'''Tương Ưng Bộ''' (Samyutta [[Nikàya]]) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ).
Bộ kinh đã được Hòa thượng [[Thích Minh Châu]] dịch sang Việt ngữ và Thiền viện Vạn Hạnh phát hành trong đầu thập niên 1980. Sau đó, trong chương trình phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được tái bản năm 1993 và đánh số thứ tự từ 12 đến 16.
 
Trong hệ A-hàm của Hán tạng, bộ kinh tương ứng là Tạp A-hàm, đã được Hòa thượng [[Thích Thiện Siêu]] và Hòa thượng [[Thích Thanh Từ]] dịch và ấn hành năm 1993, Đại tạng kinh Việt Nam số 17 đến 20.
 
==Thiên Có Kệ==
*[01] Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên