Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Viết trang mới”

Thêm {{pp-protected}} (TW)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Thêm {{pp-protected}} (TW))
 
<noinclude>{{pp-protected|small=yes}}</noinclude><!--
<!--
Đây là một bài viết NÓI VỀ cách viết bài mới, KHÔNG PHẢI nơi để viết.