Khác biệt giữa các bản “Đường Hoa”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của Future ahead (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Thanhdien8421)
Thẻ: Lùi tất cả
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Đường Hoa''' là một [[Xã (Việt Nam)|xã]] thuộc [[huyện (Việt Nam)|huyện]] [[Hải Hà]], [[Tỉnh (Việt Nam)|tỉnh]] [[Quảng Ninh]], [[Việt Nam]].
==Địa lý==
==Lịch sử==
Địa bàn xã Đường Hoa hiện nay trước đây vốn là hai xã Đường HkaHoa và Tiến Tới.
 
Năm 1999, xã Đường Hoa có diện tích 43,53 km², dân số là 3.086 người, mật độ dân số đạt 71 người/km². Xã Tiến Tới có diện tích 3,96 km², dân số là 15411.541 người, mật độ dân số đạt 389 người/km².
 
Ngày 17 tháng 12 năm 2019, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Tiến Tới vào xã Đường Hoa.
 
==Chú thích==