Khác biệt giữa các bản “Pedro Sánchez”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|office = [[Thủ tướng Tây Ban Nha]]
|monarch = [[Felipe VI của Tây Ban Nha|Felipe VI]]
|term_start = [[7 tháng 1]] năm [[2020]]<br/>{{số năm theo năm và ngày |2020|1|7}}<ref name=PSOE2/>
|term_start = [[1 tháng 6]] năm [[2018]]<br/>{{số năm theo năm và ngày |2018|6|1}}<ref>{{Cite journal|publisher=Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado|journal=Boletín Oficial del Estado |issue=134 |date=2 June 2018|language=Tây Ban Nha|title=Real Decreto 354/2018, de 1 de junio, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón|format=pdf|url=https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/02/pdfs/BOE-A-2018-7400.pdf|issn=0212-033X|page=57657}}</ref>
|term_end =
|predecessor = [[Mariano Rajoy]]
 
Ngày 31 tháng 5 năm 2018, PSOE đã tiến hành một cuộc [[bỏ phiếu bất tín nhiệm]] đối với Mariano Rajoy được thông qua với sự ủng hộ của các nhóm PSOE, [[Unidos Podemos]], và Basque, Valencia và Catala và các đảng theo chủ nghĩa dân tộc. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2018, Hoàng gia Tây Ban Nha đã có chỉ dụ sắc phong Pedro Sánchez làm Thủ tướng Tây Ban Nha. Vào ngày hôm sau, ông chính thức tuyên thệ nhậm chức trước nhà vua [[Felipe VI của Tây Ban Nha|Felipe VI]].
 
Vào ngày 7 tháng 1 năm 2020, Sanchez được bầu với đa số tương đối làm thủ tướng chính phủ liên minh giữa PSOE với liên minh cánh tả Unidas Podemos, liên minh đầu tiên trong lịch sử gần đây của vương quốc. 167 nghị sĩ đã bỏ phiếu cho ông, 165 nghị sĩ bỏ phiếu chống, 18 phiếu trắng. Sanchez được hỗ trợ bởi một số đảng nhỏ địa phương, bao gồm cả những người theo chủ nghĩa dân tộc xứ Basque (PNV). Đảng ly khai lớn nhất ở Catalan, ERC, đã giữ lời hứa bỏ phiếu trắng. <ref name=PSOE2>{{Chú thích web |url=https://www.merkur.de/politik/pedro-s-nchez-ist-neuer-spanischer-regierungschef-zr-13424004.html/ |tiêu đề=Pedro Sánchez ist neuer spanischer Regierungschef |ngôn ngữ= |dịch tiêu đề=|work=merkur |ngày truy cập=2020-01-07 }}</ref>
 
 
 
==Tiểu sử==