Khác biệt giữa các bản “Trần Văn Lắm”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| cao =
| miêu tả =
| ngày sinh = [[30 tháng 7]] năm [[1913]]
| nơi sinh = [[Chợ Lớn (tỉnh)|Chợ Lớn]], [[Liên bang ĐôngNam DươngKỳ]]
| nơi ở =
| ngày chết = [[6 tháng 2]] năm [[2001]]<br>(88 tuổi)
| nơi chết = [[Canberra]], [[Úc]]
 
| chức vụ = Chủ tịch Quốc hội Lập hiến [[Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam]]
| chức vụ 4 = Chủ tịch Thượng viện [[Quốc hội Việt Nam Cộng hòa]]
| bắt đầu = 1956
| kếtbắt thúcđầu = 1957[[1973]]
| kết thúc = [[1975]]
| tiền nhiệm = ''chức vụ thành lập''
| trưởng chức vụ =
| trưởng viên chức =
| tiền nhiệm = [[Nguyễn Văn Huyền]]
| kế nhiệm = ''chức vụ bãi bỏ''
| địa hạt = {{flag|Việt Nam Cộng hòa}}
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
 
| chức vụ 2 = Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Úc và New Zealand
| chức vụ 32 = Bộ trưởng [[Bộ Ngoại giao]] Việt Nam Cộng hòa
| bắt đầu 2 = 1961
| kếtbắt thúcđầu 2 = 1964[[1969]]
| kết thúc 2 = [[1973]]
| trưởng chức vụ 2 = Thủ tướng
| trưởng viên chức 2 = [[Trần Thiện Khiêm]]
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
 
| chức vụ 3 = Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa
| chức vụ 3 = Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Công thương
| bắt đầu 3 = 1969
| kếtbắt thúcđầu 3 = 1973[[1964]]
| kết thúc 3 = [[1967]]
| chức vụ 4 = Chủ tịch Thượng viện [[Quốc hội Việt Nam Cộng hòa]]
| bắttrưởng đầuchức 4vụ 3 = 1973
| kếttrưởng thúcviên 4chức 3 = 1975
| tiền nhiệm 3 = [[Nguyễn Văn Huyền]]
| kế nhiệm 3 = ''chức vụ bãi bỏ''
| địa hạt 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
 
| chức vụ 24 = Đại sứ [[Việt Nam Cộng hòa]] tại [[Úc]][[New Zealand]]
| bắt đầu 24 = [[1961]]
| kết thúc 4 = [[1964]]
| trưởng chức vụ 4 =
| trưởng viên chức 4 =
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
 
| chức vụ 5 = Chủ tịch Quốc hội Lập hiến [[Đệ Nhất Cộng hòa (Việt Nam Cộng hòa)|Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam]]
| bắt đầu 5 = [[1956 ]]
| kết thúc 5 = [[1957]]
| trưởng chức vụ 5 =
| trưởng viên chức 5 =
| tiền nhiệm 5 = ''chức vụ thành lập''
| kế nhiệm 5 = ''chức vụ bãi bỏ''
| địa hạt 5 =
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
 
| đa số =
| quốc tịch = {{flag|Việt Nam Cộng hòa}}
| đảng =
| nghề nghiệp = chính khách
| giáo dục =
| học trường = [[Viện Đại học Đông Dương]], Hà Nội
| dân tộc = [[Người Việt|Kinh]]
| đạo =
| chữ ký =
| họ hàng =
| cha =
| mẹ =
| vợ =
| chồng =
| website =
| chú thích =
| quê quán =
}}
 
'''Trần Văn Lắm''' ([[30 tháng 7]] năm [[1913]] - [[6 tháng 2]] năm [[2001]]) là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao [[Việt Nam Cộng hòa]], tại nhiệm từ năm [[1969]] đến năm [[1973]].
==Tiểu sử==
 
Ông sinh ra ở [[Chợ Lớn]] nhưng ra [[Bắc Kỳ|Bắc]] học tập và tốt nghiệp Dược khoa [[Viện Đại học Đông Dương]] ở [[Hà Nội]] năm [[1939]].
 
== Hoạt động chính trị ==