Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Q.Khải”

không có tóm lược sửa đổi
:{{u|Q.Khải}} thôi khỏi cần, cứ đếm số bài như DYK, hoặc thống kê xấp xỉ, dù gì cũng sẽ đóng cuộc chạy đua rồi[[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="black">'''[ W'''</font> <font color="blue">'''T L ]'''</font>]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<i>thảo luận</i>]]</sup> 02:33, ngày 31 tháng 1 năm 2020 (UTC)
::{{u|Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)}} Cuộc đua Best Leader chắc vẫn dùng mẫu thống kê và huân chương vinh danh giống với King of DYK thôi đúng không? [[Thành viên:Q.Khải|KhaiDo]] ([[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|thảo luận]]) 03:56, ngày 31 tháng 1 năm 2020 (UTC)
Bạn tạo bạn thích làm sao thì làm chứ[[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="black">'''[ W'''</font> <font color="blue">'''T L ]'''</font>]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<i>thảo luận</i>]]</sup> 04:20, ngày 31 tháng 1 năm 2020 (UTC)
 
Thống kê King of News xong rồi đó bạn, giờ chỉ còn gửi bản thông báo chúc mừng thôi[[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="black">'''[ W'''</font> <font color="blue">'''T L ]'''</font>]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<i>thảo luận</i>]]</sup> 07:52, ngày 31 tháng 1 năm 2020 (UTC)