Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quản thúc Tiên”

 
==Theo Vũ Canh chống nhà Chu==
[[Chu Vũ Vương]] lên ngôi khi tuổi đã cao nên chỉ ít năm sau thì qua đời. Thái tử Tụng còn nhỏ lên nối ngôi, tức là [[Chu Thành Vương]]. [[Chu Công]] Đán được Chu Vũ Vương uỷ thác phụ chính cho cháu.
 
[[Vũ Canh]] ở đất Ân nhân cơ hội nhà Chu mới dựng, vua mới của nhà Chu còn nhỏ, nên định khôi phục nhà Ân. Khi đó Chu Công Đán làm phụ chính tự mình xử lý mọi công việc trong triều đình, có ý kiến dị nghị Chu Công chuyên quyền lấn át thiên tử. Vũ Canh tìm cách liên lạc với Tam giám để chia rẽ họ với triều đình nhà Chu.
 
Do sự thuyết phục của Vũ Canh, Quản Thúc Tiên cùng 2 người em là Hoắc Thúc Xử và Sái Thúc Độ đều đồng tình theo Vũ Canh chống lại Chu Công Đán và Chu Thành Vương. Quản Thúc Tiên sai người phao tin rằng:
:''Chu công có âm mưu cướp ngôi vua''
 
Vũ Canh dụ bộ lạc Hoắc Địa theo mình, cùng Quản Thúc Độ, Hoắc Thúc Xử và Sái Thúc Tiên nổi dậy chống nhà Chu. Chu Công và [[Thiệu công Thích]] tập trung dàn xếp xong việc nội chính, sau đó Chu Công mang quân đi đông chinh.
 
Sử sách không nói rõ chi tiết diễn biến cuộc chiến, nhưng ghi lại cuộc chiến kéo dài trong 3 năm. Sau cùng, Chu Công Đán đánh bại được Vũ Canh. Quản Thúc Tiên và Vũ Canh bị Chu Công giết chết; Hoắc Thúc Xử và Sái Thúc Độ bị bắt đi đày.
Chu Công Đán cho con Sái Thúc Độ là Sái Trọng Hồ nối nghiệp giữ nước Sái, không truất bỏ, nhưng với nước Quản thì tiêu diệt. Vì vậy Quản Thúc Tiên bị tuyệt tự không có người kế vị. Ông là vị vua duy nhất của nước Quản.
 
Đất cũ của nhà Ân do [[Vũ Canh,]] và Quản Thúc Tiên cai quản bị Chu Công Đán chia làm đôi, nửa phong cho anh vua Trụ là Vi Tử Khải gọi là [[nước Tống]], nửa kia phong cho em Chu Vũ Vương là [[Vệ Khang Thúc|Cơ Phong]], gọi là [[nước Vệ]].
 
==Xem thêm==
62.058

lần sửa đổi