Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tại sao nên tạo một tài khoản?”

Sửa lại quyền truy cập của thành viên tự xác nhận: Không cần thực hiện ít nhất 10 sửa đổi đâu, chỉ cần có tài khoản 4 ngày tuổi là đã có thể trở thành thành viên tự xác nhận được rồi
(Thêm {{pp-protected}} (TW))
(Sửa lại quyền truy cập của thành viên tự xác nhận: Không cần thực hiện ít nhất 10 sửa đổi đâu, chỉ cần có tài khoản 4 ngày tuổi là đã có thể trở thành thành viên tự xác nhận được rồi)
* Bình chọn/Bầu cử [[commons:Commons:Picture of the Year|Hình ảnh của năm]] và thành viên của [[m:Board elections|Hội đồng quản trị Wikimedia]].
 
Một khi bạn có [[Wikipedia:Quyền truy cập của thành viên#Thành viên tự xác nhận|một tài khoản 4 ngày tuổi và đã thực hiện ít nhất 10 sửa đổi]], bạn sẽ được phép:
 
* Cấp [[Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền|quyền]].