Khác biệt giữa các bản “Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
**Phó Tham mưu trưởngː Đại tá Hà Quang Vinh
**Phó Tham mưu trưởngː Đại tá Nguyễn Văn Oanh
**Phó Tham mưu trưởngː Đại tá Hoàng Văn Hữu Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Cao Bằng
**Phó Tham mưu trưởngː Đại tá Đỗ Đại Phong (Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Thái Nguyên)
*'''[[Cục Chính trị, Quân khu 1 Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Chính trị]]'''
**Chủ nhiệm: Thiếu tướng Nguyễn Đình Long
=== Đơn vị trực thuộc Quân khu ===
* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng
 
Chỉ huy trưởng: Đại tá Đàm Minh Diện (07.2019- )
 
Chính ủy: Đại tá Ngân Bá Đinh
 
* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn
 
Chỉ huy trưởng: Đại tá Đỗ Văn Tuấn
 
Chính ủy:
 
* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn
 
Chỉ huy trưởng: Đại tá Lê Xuân Thuân
 
Chính ủy: Đại tá Lê Văn Bền
 
* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang
 
Chỉ huy trưởng: Đại tá Lê Văn Thắng
 
Chính ủy: Đại tá Vũ Đức Hiền (02.2020- )
 
* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên
 
Chỉ huy trưởng: Đại tá Nguyễn Văn Đồng (6.2019- )
 
Chính ủy:
 
* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh
 
Chỉ huy trưởng: Đại tá Nghiêm Đình Trung (02.2020- )
 
Chính ủy:
 
* Sư đoàn BB3- Lạng Giang,Bắc Giang<ref>{{Chú thích web|url = http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=1&macmp=1&mabb=9400|tiêu đề = Sư đoàn 3 Sao Vàng “Về chiến trường xưa, Tri ân đồng đội”}}</ref>
* [[Sư đoàn 346, Quân đội nhân dân Việt Nam|Sư đoàn BB346 - Trào,Phú Lương, Thái Nguyên]]
* [[Sư đoàn 338, Quân đội nhân dân Việt Nam|Sư đoàn KTQP 338]]<ref>{{Chú thích web|url = http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZPJjptAGISfxQ9g0WwGH5vN3TSNWc1yQeCFzQbbM4aBpw-Jotwmc0nmr9MvlfRVHYpJmZhJu3yoy_y97rv8-vNPN5kBbU9WWAhk1gAA81wgWBrmwJ5nIiZuklHSeljq8OAk0jXFtO62SpMT90XqqFRrT7zcC5W7HcdQWu9gCYYrgQOnnd65R9usZ1NpZJe3sFRNVprBDcAPfBNSRQs9n-hCRHSqKmfanrnWdgfBUbJGol23J6fcqixukPIiKt6Ks2jd5nG1WkInS2jwyUHwdaf0l0XdQSRIFgCytRMBhij0ti7PA8j_NvwFkSwG6VMI4ZiAiYGQ-c10x3M7e83sTjR8N2nhAqCD2QdPzw70iW591tbIDLQDCZ77kWqGTZsj79uOczp4oQKVzXF6Tl8A_e8GquB_A3d7ZABsBqbo711uQX9zQ_LvgSaTlte-WHZ3cI69qPV01HXNe2MVuo_rEUEqqmGL4hL7ceU7KbIkF_cg3mRCUhHnGnSXMlEezzPHVXbeQuTrjpeX2bKhiQqyPB0lbNL6JTf1-ugoSYkJy-Pb6_oYC_TxSsNC-8h6FN9TEm1fdmUIg3GPQ5SIvjbVNhpTNsoe58GuLsGFGhrSux1cBmej_nZm7rfB2ngy-0d8ufoBVyAPjw!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|tiêu đề = Những người khai phá Mẫu Sơn}}</ref>Cao Lộc,Lạng Sơn
* [[Sư đoàn 799, Quân đội nhân dân Việt Nam|Sư đoàn KTQP 799]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.baocaobang.vn/Kinh-te/Doan-KTQP-799-Cong-bo-quy-hoach-Khu-KTQP-Bao-Lac-Bao-Lam/26581.bcb|tiêu đề = Đoàn KTQP 799: Công bố quy hoạch Khu KTQP Bảo Lạc, Bảo Lâm}}</ref>Bảo Lạc,Cao Bằng
* [[Lữ đoàn 382, Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Pháo binh 382]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/chinh-tri/quan-uy-trung-uong-giam-sat-dang-bo-lu-doan-382/320912.html|tiêu đề = Quân ủy Trung ương giám sát Đảng bộ Lữ đoàn 382}}</ref>Thịnh Đức,tp Thái Nguyên
* [[Lữ đoàn 210, Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Phòng không 210]]<ref>{{Chú thích web|url = http://saosang.net/viet-nam/chien-si-lu-doan-210-miet-mai-luyen-phao-dau-nam-893620/|tiêu đề = Chiến sĩ Lữ đoàn 210 miệt mài luyện pháo đầu năm}}</ref>tp Thái Nguyên
* [[Lữ đoàn 575, Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Công binh 575]]<ref>{{Chú thích web|url = http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/trong-tinh/lu-doan-cong-binh-575-quan-khu-i-ky-niem-ngay-thanh-lap-223680-205.html|tiêu đề = Lữ đoàn Công binh 575 Quân khu I kỷ niệm Ngày thành lập}}</ref> Hoá Thượng,Đồng Hỷ,Thái Nguyên
* [[Lữ đoàn 409, Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/lu-doan-409-quan-khu-1-lam-chu-vu-khi-trang-bi-nang-cao-trinh-do-chien-thuat/291464.html|tiêu đề = Lữ đoàn 409 (Quân khu 1): Làm chủ vũ khí trang bị, nâng cao trình độ chiến thuật}}</ref>Yên Thế,Bắc Giang
* [[Lữ đoàn 601 Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Thông tin 601]]<ref>{{Chú thích web|url = http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/trong-tinh/lu-doan-thong-tin-601-dam-bao-lien-lac-thong-suot-221055-205.html|tiêu đề = Lữ đoàn Thông tin 601: Đảm bảo liên lạc thông suốt}}</ref>Đồng Hỷ,Thái Nguyên
* Trường Quân sự Quân khu<ref>{{Chú thích web|url = http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340692&cn_id=686694|tiêu đề = Trường Quân sự Quân khu 1: Gắn giáo dục đào tạo với rèn luyện xây dựng chính quy}}</ref>Thượng Đình,Phú Bình,Thái Nguyên
* Trường Cao đẳng nghề số 1. Tp Thái Nguyên