Khác biệt giữa các bản “Nhà thờ chính tòa Oloron”

Trang mới: “{{Infobox religious building | building_name =Nhà thờ chính tòa Oloron<br><small>{{lang|fr|Cathédrale Sainte-Marie d'Oloron-Sainte-Marie}}</small> |…”
(Trang mới: “{{Infobox religious building | building_name =Nhà thờ chính tòa Oloron<br><small>{{lang|fr|Cathédrale Sainte-Marie d'Oloron-Sainte-Marie}}</small> |…”)
(Không có sự khác biệt)