Khác biệt giữa các bản “Đinh Liệt”

n
Tranh này của Hồ Tông Hiến nhà Minh chứ Đinh Liệt gì, cứ lấy hình đâu đâu đăng lên làm mất uy tín của Wiki
n (Tranh này của Hồ Tông Hiến nhà Minh chứ Đinh Liệt gì, cứ lấy hình đâu đâu đăng lên làm mất uy tín của Wiki)
| tên = Đinh Liệt
| tên gốc = 丁列
| hình = 忠穆王丁列像圖.jpg
| cỡ hình = 250px
| ghi chú hình = Đinh Liệt|<!-- Binh nghiệp -->