Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Con lười Wiki”

n
 
==Định danh một con lười Wiki==
{{Thành viên Wikipedia/Con lười Wiki|float=right}}
Bạn có thể nhận biết một con lười Wiki qua thái độ hòa nhã, thư thái trong cách biên tập bài viết của chúng, hoặc qua bản mẫu {{tl|Thành viên Wikipedia/Con lười Wiki}} trong trang thành viên (nếu thích bạn cứ lấy dùng luôn cũng được, đừng ngại).
 
{{Giống loài Wikipedia}}
 
{{Wikipedia:WikiSlothCon lười Wiki/topicon}}