Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:TaikhoanwikiBang”

Notification: speedy deletion nomination of Tập tin:Phuonghoangmattroi.png. (TW)
(Thông báo: có đề nghị xóa Tập tin:ChinaX.mp3. (TW))
(Notification: speedy deletion nomination of Tập tin:Phuonghoangmattroi.png. (TW))
 
Nếu bạn đã tải lên các tập tin khác, hãy nghĩ đến việc kiểm tra lại xem bạn cũng đã ghi bằng chứng về việc người sở hữu bản quyền đã đồng ý phát hành tác phẩm của họ theo thẻ quyền mà bạn ghi hay chưa. Bạn có thể tìm thấy danh sách các tập tin do bạn tạo ra trong [{{fullurl:Special:Log|type=upload&user=TaikhoanwikiBang}} nhật trình tải lên]. '''Những tập tin thiếu bằng chứng về sự cấp phép có thể sẽ bị xóa sau một tuần từ khi bị treo bảng''', như đã nói trong [[wikipedia:Quy định xóa trang#Hình ảnh và phương tiện|các tiêu chí xóa nhanh]]. Nếu bạn có câu hỏi nào, xin hãy hỏi tại [[Wikipedia:Các câu hỏi về bản quyền tập tin|Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin]]. Xin cảm ơn.<!-- Bản mẫu:Thiếu bằng chứng-tb --> [[User:Phjtieudoc|<font size="2" color="B10212"><strong><var>Phjtieudoc</var></strong></font>]] ([[User talk:Phjtieudoc|<font size="2" color="2A5692"><em>thảo luận</em></font>]]) 11:45, ngày 21 tháng 4 năm 2020 (UTC)
==Đề nghị [[Wikipedia:Quy định xóa trang#Xóa nhanh|xóa nhanh]] [[:Tập tin:Phuonghoangmattroi.png]]==
 
[[Image:Ambox warning pn.svg|48px|left|alt=|link=]]
Một bản mẫu đề nghị xóa nhanh đã được thêm vào [[:Tập tin:Phuonghoangmattroi.png]], tác dụng của nó là yêu cầu trang này được xóa nhanh khỏi Wikipedia với lý do như sau:
 
<center>'''Vi phạm bản quyền rõ rệt'''</center>
 
Theo [[WP:XT#Chung|tiêu chí chung của quy định xóa nhanh]], các bài viết không đáp ứng yêu cầu cơ bản của Wikipedia có thể bị xóa bất cứ lúc nào.
 
Nếu bạn cho rằng thông báo này xuất hiện ở đây do có sai sót, hãy phản đối đề nghị xóa nhanh bằng cách nhấn vào liên kết trên và nhấn vào nút "Nhấn vào đây để phản đối xóa nhanh" trong khung lớn màu đỏ (nếu bạn không thấy khung này tức là yêu cầu xóa đã được gỡ bỏ). Làm như vậy sẽ dẫn bạn đến trang thảo luận của bài với một nội dung ghi sẵn để bạn nêu ra lý do vì sao bài này không nên bị xóa. Lưu ý là một khi bài đã bị gắn tiêu bản ''xóa nhanh'', nếu nó đáp ứng (các) tiêu chí, nó có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Xin đừng tự gỡ tiêu bản ''xóa nhanh'' khỏi bài viết mà hãy nêu lý do tại trang thảo luận trước. Nếu trang đã bị xóa, bạn có thể liên lạc với [[Đặc biệt:Listusers/sysop|bảo quản viên]] để họ gửi thông tin về bài viết đã bị xóa về cho bạn. <!-- Template:db-warn --> [[User:Phjtieudoc|<font size="2" color="B10212"><strong><var>Phjtieudoc</var></strong></font>]] ([[User talk:Phjtieudoc|<font size="2" color="2A5692"><em>thảo luận</em></font>]]) 11:46, ngày 21 tháng 4 năm 2020 (UTC)