Khác biệt giữa các bản “Đông Chu quân”

n
Nhà Chu vốn đã rất yếu thế trong cuộc chiến của thất hùng, hai nửa Tây Chu và Đông Chu cũng không hòa thuận, vài lần xảy ra xung đột.
 
Năm 256 TCN, Tần Chiêu Tương vương đánh Tây Chu, bắt Chu Noản vương và thu chínhchín đỉnh nhà Chu về Tần. Dân Tây Chu chạy lưu vong sang nương nhờ Đông Chu quân.
 
Ông duy trì cơ nghiệp tồn tại trên danh nghĩa của nhà Chu thêm 7 năm nữa. Năm 249 TCN, [[Tần Trang Tương Vương]] điều quân đi đánh chiếm nốt đất Đông Chu. Toàn bộ đất Tây Chu và Đông Chu đều thuộc về nước Tần. Không rõ Đông Chu quân mất năm nào.