Khác biệt giữa các bản “Bệnh viện 103 Quân đội nhân dân Việt Nam”

Mai Trung Dung đã đổi Bệnh viện 103 Quân đội nhân dân Việt Nam thành Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y): Các Bệnh viện trong quân đội đều được đổi tên gọi mới có chữ "quân y" trước phiên hiệu theo Quyết định số 214/QĐ-BQP ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
(Mai Trung Dung đã đổi Bệnh viện 103 Quân đội nhân dân Việt Nam thành Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y): Các Bệnh viện trong quân đội đều được đổi tên gọi mới có chữ "quân y" trước phiên hiệu theo Quyết định số 214/QĐ-BQP ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)