Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

(Reporting Tranconcu. (TW))
*:{{tick}} Đã cấm hai ngày. [[Thành viên:Conbo|conbo]] <sub>[[Thảo luận Thành viên:Conbo|trả lời]]</sub> 11:38, ngày 20 tháng 7 năm 2020 (UTC)
*{{IPvandal|113.20.99.190}} &ndash; phá hoại sau khi tác vụ cấm mới hết hạn. [[User:JohnsonLee01|<span style="font-variant: small-caps;">Le Duc Anh</span>]]&nbsp;[[USER_talk:JohnsonLee01|💬]] 15:30, ngày 20 tháng 7 năm 2020 (UTC)
*:{{tick}} Đã nhắc nhở ở trang thảo luận thành viên và không còn thấy phá hoại. [[Thành viên:Conbo|conbo]] <sub>[[Thảo luận Thành viên:Conbo|trả lời]]</sub> 08:55, ngày 21 tháng 7 năm 2020 (UTC)
*{{vandal|Tranconcu}} &ndash; tài khoản coi như chỉ có phá hoại. Đã nhắc nhở, vẫn vi phạm và liên tục phá hoại. [[User:JohnsonLee01|<span style="font-variant: small-caps;">Le Duc Anh</span>]]&nbsp;[[USER_talk:JohnsonLee01|💬]] 08:49, ngày 21 tháng 7 năm 2020 (UTC)
*:{{tick}} Tuanminh01 đã cấm vĩnh viễn. [[Thành viên:Conbo|conbo]] <sub>[[Thảo luận Thành viên:Conbo|trả lời]]</sub> 08:55, ngày 21 tháng 7 năm 2020 (UTC)
 
== Lỗi tiện ích ==
11.613

lần sửa đổi