Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chủ tịch nước Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Navbox
|name = Chủ tịch nước Việt Nam
|title = [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước Việt Nam]] {{flagicon|VIE|}}
|bodyclass = hlist
|state =
|titlestyle =
|liststyle =
 
|list1 = * [[Hồ Chí Minh]] (1945–1969)
|list1 = [[Hồ Chí Minh]] (1945–1969) {{·}} ''[[Huỳnh Thúc Kháng]]'' (1946) {{·}} [[Tôn Đức Thắng]] (1969–1980) {{·}} ''[[Nguyễn Hữu Thọ]]'' (1980–1981) {{·}} [[Trường Chinh]]¹ (1981–1987) {{·}} [[Võ Chí Công]]¹ (1987–1992) {{·}} [[Lê Đức Anh]] (1992–1997) {{·}} [[Trần Đức Lương]] (1997–2006) {{·}} [[Nguyễn Minh Triết]] (2006–2011) {{·}} [[Trương Tấn Sang]] (2011–2016) {{·}} [[Trần Đại Quang]] (2016–2018) {{·}} ''[[Đặng Thị Ngọc Thịnh]]'' (2018) {{·}} [[Nguyễn Phú Trọng]] (từ 2018)
* ''[[Huỳnh Thúc Kháng]]'' (1946)
 
* [[Tôn Đức Thắng]] (1969–1980)
| below = <div style="background: #e6e9ff; text-align: center;"><small>¹ Chủ tịch [[Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Hội đồng Nhà nước]] (Chủ tịch nước tập thể); In nghiêng: Quyền Chủ tịch</small></div><references />
* ''[[Nguyễn Hữu Thọ]]'' (1980–1981)
* [[Trường Chinh]]¹ (1981–1987)
* [[Võ Chí Công]]¹ (1987–1992)
* [[Lê Đức Anh]] (1992–1997)
* [[Trần Đức Lương]] (1997–2006)
* [[Nguyễn Minh Triết]] (2006–2011)
* [[Trương Tấn Sang]] (2011–2016)
* [[Trần Đại Quang]] (2016–2018)
* ''[[Đặng Thị Ngọc Thịnh]]'' (2018–nay)
* [[Nguyễn Phú Trọng]] (2018)
 
| belowstyle = font-size:90%;
| below = <div style="background: #e6e9ff; text-align: center;"><small>*¹ Chủ tịch [[Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Hội đồng Nhà nước]] (Chủ tịch nước tập thể); In nghiêng: Quyền Chủ tịch</small></div><references />
*''In nghiêng'': Quyền Chủ tịch
}}<noinclude>
 
== Chú thích ==
* [[Hà Văn Thư]], [[Trần Hồng Đức]], ''Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam'', NXB Văn hóa, 2003. Trang 315.
Người dùng vô danh