Khác biệt giữa các bản “Thế giới Rap - King of Rap (mùa 1)”

(→‎Bảng loại trừ: Sửa chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
!Kết quả
|-
| style="background:cyan;" |'''Phạm Nam Hải (Wxrdie)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Ngô Cao Hoàng Việt (VSoul)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Đinh Thanh Tùng (Chị Cả)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''[[ICD (ca sĩrapper)|Phạm Ngọc Huy (ICD)]]'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Đắc Nhật Hoàng (Nhật Hoàng)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Lê Anh Đức (RichChoi)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Hoàng Linh (Linh Thộn) (Arka Records)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Việt Hưng (Rica)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Đỗ Đức Duy (Vy Jacko)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Vũ Sơn Tùng (Gizmo)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''*
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Hoàng Đức Duy (Captain)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Anh Dũng (Dablo)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:pink;" |'''Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:pink;" |'''Nguyễn Hà Kiều Loan (Lona)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Phan Thanh Hiển (Kenji)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:pink;" |'''Phạm Thùy My (Tuimi)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Vũ Ngọc Chương (Right)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Trương Hoàng Long (GTM)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Huỳnh Thanh Sáng (Color)'''
|An toàn
|An toàn
|
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Công Tuấn (Phởn)'''
|An toàn
|An toàn
| colspan="2" rowspan="20" style="background:darkgrey;" |
|-
| style="background:cyan;" |'''Lại Đức Hùng (1nG)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Đặng Nhân Hậu (Lowkey)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Trần Thanh Tùng (CJay)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Hà Duy (Droppy)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Xuân Bách (Mas)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Bùi Thanh Thanh (DBlue)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Trọng Nhân (Spideyboy)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Lưu Hữu Phước (MFree)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Đinh Tuấn Anh (Nevadie)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Quang Tùng Dương (RAF)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Đảo Chủ)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Đào Minh Hiếu (Weeza)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Phạm Đức Thành (Ngắn)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Đào Huỳnh Thành Đạt (Billy)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Đào Thiện Tâm (TBoss)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Phan Hoàng Long (Sóc Nâu)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Hoàng Lê Quân'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Lương Minh Sang (Mes)'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:pink;" |'''Nguyễn Anh Thy'''
|An toàn
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Ngọc Hưng (Killic)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
| colspan="4" rowspan="19" style="background:darkgrey;" |
|-
| style="background:cyan;" |'''Lê Phước Thành (Night T)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Đỗ Thế Việt (DP)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Tiến Phong (Maxwell)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Hoàng Tuấn Anh (Kick)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:pink;" |'''Ninh Đặng Nhật Minh (MIN)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Huy Hoàng (Hazel) (Aka Records)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Bùi Thanh Nam (Scripb)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Hoàng Long (Winno)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Lâm Công Trí (Ctris)'''
|An toàn
| style="background:purple;" |<font color="white">'''Bỏ cuộc'''</font>
|-
| style="background:cyan;" |'''Trần Việt Anh (Măng)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Trần Trí Tâm (DrinkCoca)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Mai Kiên Trung (Danh Ca Thường)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Minh Đức (Slick)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Trần Công Minh (420 HARG)'''
|An toàn
| style="background:purple;" |<font color="white">'''Bỏ cuộc'''</font>
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Thành Hưng (King Kudo)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Đỗ Gia Tuấn Anh (Passed) (Arka Records)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Trần Hoàng Kim Ngân (KN)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''
|-
| style="background:cyan;" |'''Nguyễn Đan Anh Thiện (MC Wiz)'''
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Bị loại'''